Robotika

Robotika

Inovacija

Robotika

Po definiciji, robot je mašina sposobna da obavlja operacije na veoma brz, precizan i ponovljiv način, a uobičajeno se kreiraju programi „statični“ od strane specijalizovanih operatera sposobni da ponove datu sekvencu operacija.
Naša rešenja i aplikacije obuhvataju sve grane robotike, kolaborativne, mobilne i društvene.

Kooperationa robotika

Naše tehničko prodajno osoblje moralo je da se bori na tržištu sa predrasudama o kolaborativnim robotima jer se smatraju robotima sa polica za igračke, ali veoma inovativnim… ova predrasuda i dalje ograničava neke kompanije jer ih „pogrešno“ smatraju mašinama koje mogu da obavljaju veoma ograničene aktivnosti i aplikacije. U stvari, poslednjih godina Alascomovo tehničko i komercijalno osoblje je uspelo da pokaže da je istina drugačija. Aplikacije koje su razvili i osigurali koboti su mnogostruke i raznovrsne kao i one industrijskih antropomorfnih robota stvorenih tokom godina naših aktivnosti i u nastavku ćemo ilustrovati njihovu sposobnost da ispune apsolutnu svestranost i količinu raznovrsnih aplikacija, u mnogim aspektima i sektorima.Naše tehničko prodajno osoblje moralo je da se bori na tržištu sa predrasudama o kolaborativnim robotima jer se smatraju robotima sa polica za igračke, ali veoma inovativnim… ova predrasuda i dalje ograničava neke kompanije jer ih „pogrešno“ smatraju mašinama koje mogu da obavljaju veoma ograničene aktivnosti i aplikacije. U stvari, poslednjih godina Alascomovo tehničko i komercijalno osoblje je uspelo da pokaže da je istina drugačija. Aplikacije koje su razvili i osigurali koboti su mnogostruke i raznovrsne kao i one industrijskih antropomorfnih robota stvorenih tokom godina naših aktivnosti i u nastavku ćemo ilustrovati njihovu sposobnost da ispune apsolutnu svestranost i količinu raznovrsnih aplikacija, u mnogim aspektima i sektorima. U stvari, poslednjih godina Alascomovo tehničko i komercijalno osoblje je uspelo da pokaže da je istina drugačija. Aplikacije koje su razvili i osigurali koboti su mnogostruke i raznovrsne kao i one industrijskih antropomorfnih robota stvorenih tokom godina naših aktivnosti i u nastavku ćemo ilustrovati njihovu sposobnost da ispune apsolutnu svestranost i količinu raznovrsnih aplikacija, u mnogim aspektima i sektorima.

Različita rešenja

Održavanje alatnih mašina: zahvaljujući elementarnom i intuitivnom programiranju implementirali smo aplikacije sa raznim markama alatnih mašina i presa za livenje pod pritiskom i livenje plastike, proizvodnju prototipova i malih proizvodnih serija, automatizaciju i optimizaciju proizvodnje naših kupaca.

Pakovanje i paletizacija: razvili smo razna rešenja za pakovanje i paletizaciju sa našim robotima/kobotima. Jednostavnost programiranja koju su razvili naši softverski inženjeri omogućava vam da postavite prilagođene obrasce.

Zavarivanje: Alascom je mogao da razvije aplikaciju potpuno user friendly koja pomaže zavarivanju u različitim procesima MIG/MAG/TIG iz baze softwera industrijskih robota. obezbeđujući konstantno izvođenje sa pravom silom u rukovanju komponentama.

Kontrola kvaliteta: sa različitim našim klijentima sa preciznošću i ponovljivošću smo razvili neke od njihovih procesa gde je bilo potrebno performansno rešenje. Njihovi zahtevi su bile strateške faze obrade i zahvaljujući robotima/kobotima postigli su automatizaciju sposobnu da generiše efikasnost i produktivnost.

Poliranje: naši roboti/coboti korišceni su za obradu delikatnih materijala poput drvo, fiberglas posebno na zakrivljenim povrsinama. Senzor momenta sile garantuje korektno praćenje obradjene površine.
Roboti koje vidimo na automatizovanim linijama malog broja inovatvnih preduzeća biće isti koje možemo videti u fabrikama budućnosti? Odgovorimo odmah kratko i jasno ne. Robotika pravi ogromne korake napred: Južna Koreja, Japan i Nemačka su države koje su najnaprednije po tom pitanju. Postoje i druge nacije kao što je Evropska Unija, Sjedine Američke Države i Kina, gde potencijal korišćenja robota u fabrikama stvarno ogroman, s’obzirom da tamo korišcenje robota u linijama proizvodnje je još u početnoj fazi.

Pick & Place: roboti/coboti imaju od početka ovu prirodu……. Ponovljivost, sigurnost, oni su savršeno rešenje kako bi pomogli operaterima da izbegnu ponovlijve i dosadne operacije i poveli firmu do efikasnije i bolje proizvodnje.

Montaža: koboti, bolji od robota ako nisu opremljeni visoko sofisticiranim senzorima za opterećenje ili senzorima za udarce, rođeni su sa senzorom sile/momenta na zglobu koji olakšava integraciju za bilo koju primenu sklapanja

Ključna uloga

Uzimajući procedure vezane za sklapanje pojedinačnih komponenti kao model analize, čini se da je kolaborativna robotika pravo rešenje u budućnosti. Razlog? Nalazi se na pola puta između automatizovanih montaža, gde roboti rade skoro autonomno suočeni sa brojnim velikim serijama sa malim brojem varijanti, i ručnog sklapanja, rasprostranjenog u malim proizvodnim serijama sa prilično velikim brojem varijanti.

Alascom je godinama specijalizovan za paletizaciju na kraju linije.

Upravljanje fazama rukovanja i paletiranja na kraju linije je ključna tačka za svaki proizvodni proces. I upravo ovde robotika zaista čini razliku

danas, garantujući maksimalnu preciznost i optimizujući vreme i troškove.

Alascom je specijalista za dizajn i kreiranje rešenja dizajniranih posebno za kraj linije i u mogućnosti je da isporuči kompletne sisteme za bilo koju vrstu rukovanja i pakovanja.

A hajde da pogledamo i svet AMR vozila gde ove mašine rade u apsolutnoj bezbednosti u prisustvu ljudi, završavajući svoje misije preračunavajući neophodne rute za svoj cilj, a da pritom ne nanose štetu bilo kome ko im se nađe na putu.

Stojimo vam na raspolaganju da pretražimo i analiziramo interakcije koje doživljavate svaki dan u svom proizvodnom ciklusu.

Društvena robotika

Društvena robotika
Društvena robotika
PEPPER
Dimenzije
Visina: 1210 milimetra (36 in)
Dubina: 477 milimetra (17 in)
Dužina: 424 milimetra (19 in)
Težina: 29.1 kilogram (62 lb)
Kapacitet baterije: 30.0Ah/795Wh
Vreme rada: 6-8 sati
Ekran od 10,1 inča na dodir
Senzori glave: Mic x 4, telekamera RGB x 2, senzor 3D x 1, sensor dodira x 3
Telo: x 1 žiro senzor x 1
Ruke: Senzor na dodir x 2
Noge: sonar senzor x 2, sonar laser x 6, senzor branika x 3, žiroskopski senzor x 1

OBLASTI PRIMENE
Maloprodaja: pruža informacije, prikazuje sadržaj, daje savete postajući “lični asistent”
Aerodromi: dočekuje putnike u blizini info punkta u zoni za čekiranje I pruža korisne informacije o statusu letova I uslugama dostupnim na aerodromu; info tačka u zoni za preuzimanje prtljaga
Bolnice: kreće se po odeljenjima omogućujući zaposlenima da daljinski prate situaciju. Ukoliko je potrebno može da se aktivira I video poziv sa zaposlienim kako bi komunicirao sa pacijentima.
Hotel: recepcioner, u mogućnosti su da daju lično iskustvo za svakog posetioca zahvaljujući mogućnošću prepoznavanja lica.
Muzeji: organizovane I personalizovane ture posebno za porodice sa decom.
Kompanije: prisustvo u showroom-u I kompanijskim dogadjajima, dobrodošlica, informacije o kompaniji.

MOBILNA ROBOTIKA

Mobilne robote možemo definisati kao mehatroničke uredjaje sa tri osnovne karakteristike:
Senzorski sistem koji omogućava da razvijete oblik percepcije okolnog okuženja I propriocepcije njegovog stanja I njegove interakcije sa spoljnim svetom.
Njegova logika je sposobna da protumači ove percepcije I shodno tome da razradi niz operacija za izvršenje dodeljenog zadatka.
Sistem aktuatora koji omogućava kretanje po okruženju.
Ovi ključni aspekti omogućavaju mobilnom robotu da se kreće bez direktnog nadzora od strane zaposlenog. Ove karakteristike čine mobilne robote korisnim I praktičnim rešenjima u oblastima kao što su:
Rukovanje teretom I materijalima
Održavanje I čišćenje sistema
Prevoz I isporuka robe I usluga
Roboti u ovoj kategoriji obično su u stanju da aktivno prate status svoje preostale napunjenosti I autonomno stignu do posebne stanice za punjenje baterije.
Do danas, mobilni roboti koji se obično koriste u industrijskom sketoru mogu se identifikovati kao:
Samovozeća vozila (AGV/SV)
Autonomni mobilni roboti (AMR)
AGV/SV imaju senzornu I logicku sposobnost koja im omogućava da izvršavaju unapred definisane motoričke komande. Kako bi se kretali u polustrukturiranom okruženju oni uglavnom koriste spoljnu indikaciju, I to u obliku:
Kretanje magičnom trakom na podu (navodjenje putem žice)
Vizuelni vodič po stazi na podu (optičko navodjenje)
Lasersko navodjenje kroz ogledala koja su postavljena na uglovima elemenata u sredini gde se robot kreće (lasersko navodjenje)
AGV/SV su u stanju da identifikuju prepreke ili prekide u unapred definisanom području I zaustave se, nisu u stanju da reaguju ukoliko dodju do nepoznate prepreke. U ovim slučajevima biće im potrebno da se nepoznate prepreke otklone ili da se vrate smernice. Sa druge strane, AMR su generalno opremljeni složenijim senzorskim sistemom I razradjenijom logikom, što im omogućava da se kreću I orijentišu po okruženju tako što ga mapiraju. Ovi uredjaji su baš zbog toga u stanju da prepoznaju I lociraju svoju poziciju u odnosu na okolinu I planiraju optimalni put do cilja (simultaneous localization and mapping – SLAM). Shodno tome AMR su prirodno skloni da prepoznaju prepreke na putu (kako statičke tako I dinamičke) I da modifikuju svoju putanju u realnom vremenu kako bi ih bezbedno zaobišli.
U poredjenju sa AGV prednosti koje AMR nude su:
Veća fleksibilnost, u aktivnim ili nestruktuiranim radnim okruženjima, zahvaljujući njihovoj sposobnosti da ponovo planiraju svoj put ili ponovo mapiraju radno okruženje.
Ušteda troškova, ne zahtevaju instalaciju I održavanje opreme za vožnju.
Čišćenje radnog okruženja, nisu neophodne mašine za čišćenje prostora.
Sposobnost praćenja zaposlenih I saradnja na poslovima sakupljanja, sortiranja I transporta.
Upotreba AMR sistema u proizvodnji I za skladištenje nudi prednosti I mogućnosti za:
Automatizacija rutinskih zadataka
Povećana produktivnost I smanjenje troškova
Povećana bezbednost radnika prilikom trasnsporta tereta
Smanjenje oštećenja konstrukcija I robe prilikom transporta robe
Rad u okruženjima koji su nepovoljni za ljude (temperature, spoljni agensi, sastav vazduha)
Sistematizacija I kontrola prilikom skladištenja
Mobilni roboti su mehatronički uredjaji opremljeni senzorima, procesnim sistemom I nizom aktuatora koji im omogućavaju kretanje kroz okruženje. Autonomni mobilni roboti (AMR – autonomous mobile robot) u stanju su da se nezavisno kreću po okruženju koje deli sa ljudima, garantujući sigurnost, fleksibilnost I uštedu troškova. Koriste se u industrijskom polju za rukovanje teretom koje je čak I nepovoljno za ljude.

Mobot

Autonomni mobilni roboti AMR (autonomous mobile robot) su klasa robota dizajnirani za kretanje objektima I sposobni da rade u dinamičkim okruženjima zahvaljujući svom skupu senzora koji detektuju njihov položaj u okruženju I položaj ljudi koji se nalaze u tom okruženju.
Saradnički roboti (corobot) su antropomorfni roboti sposobni da blisko saradjuju sa zaposlenima za brojne aplikacije kao što su biranje I postavljanje, održavanje mašina, rukovanje, montaža, zavarivanje, kontrola kvaliteta.
Polazeći od ovih pretpostavki, tim za istraživanje I razvoj kompanije Alascom je prihvatio izazov razvoja novog kolaborativnog
robotskog I mobilnog rešenja iskorišćavanjem svojih inženjerskih I industrijskih sposobnosti, kombinujući posebnosti kobota nove generacije sa karakteristikama AMR (autonomnih mobilnih robota) stvarajući tako mobot AL10 (mobot – mobilni robot). Ovaj mobot ima nosivost od 200kg, mogućnost autonomnog kretanja maksimalnom brzinom od 3 metra u sekundi, autonomiju od oko 10 sati sa induktivnim punjenjem, opremljen je veštačkom inteligencijom za prepozavanje I kretanje u objektima, u stanju su I da se povežu sa drugim sistemima u kompaniji kao što su MES, WMS i ERP.
Mobot AL-10 je samo jedan od mogućih robota: jasno je da nije moguće razmišljati o stvaranju jednog modela mobot-a, baš naprotiv, kreiranje mobota počinje od pažljive analize krajnjeg kupca, njegovog zahteva zato što će na osnovu njegovih specifikacija biti identifikovane komponente koje će činiti mobot.
Mobot nije poseban entitet koji se koristi bez razlike, već je to hardveska I softverska arhitektura koja se prilagodjava na osnovu specifičnih potreba uzimajući mnoge aspekte aplikacije kao što su: nosivost, vreme ciklusa, preciznost, autonomija.
Prednosti uvodjenja mobota u fabriku su:
Uskladjenost sa ISO: mobot, koji se sastoji od isključivo kolaborativnih elemenata, omogućava prisustvo osoblja u svakoj operativnoj fazi, da li kada je u pokretu ili kada je na radnoj stanici.
Fleksibilnos: jedan mobot može da izvrši teoretski neograničen broj aplikacija, baš zbog toga njegova upotreba se preporučuje u slučajevima promenljivih I raznovrsnih proizvodnih ciklusa.
Skalabilnost: moboti se mogu organizovati u autonomne flote putem inteligentnog Sistema koordinacije koji dodeljuje “misije” mobotu na osnovu proizvodnih potreba.
Svestranost: zahvaljujući svojoj mobilnosti I mogućnosti modifikacije krajnjeg efektora, sistem ima mogućnost da obavlja zadatke u različitim pozicijama I u različitim vremenima. Na primer, mobot ima mogućnost da promeni raspored paleta dolaznog materijala; može naknadno da se pobrine za održavanje mašine I kontrolu kvaliteta proizvoda pre nego što se nastavi sa njegovom paletizacijom ili skladištenjem;
Povezivanje: mobot preko WiFi/5G može stalno I dvosmerno da komunicira sa proizvodnim I logističkim informacionim sistemom korisnika (MES, WMS), informacionim sistemom kompanije (ERP), ili direktno sa drugim uredjajima kao što su teretni liftovi, liftovi, transporteri, otvarači vrata itd.
Tip uredjaja: AMR
Maksimalna brzina kretanja: 2m/s
Napajanje: duplo, sa baterijom
Autonomno kretanje uredjaja: 10h
Vreme punjenja uredjaja: 80% za 1h
Autonomno kretanje robota: oko 8h
Vreme punjenja robota: 1:30 h
Tehnologija punjenja baterija: kontaknto za uredjaj, bežični za robote
Sigurnost perimetra: 360° sa 2 Sick skenera
Bezbednost u pokretu: detekcija prepreka do 1,8m
Okurženje za upotrebu: samo u zatvorenom prostoru (indoor), gratki pod, 4% nagiba
Dužina dohvata: 1,4m
Dodatna oprema: klešta, gumene čašice, magneti, bušilice, šrafcigeri, orbitalni levitatori, 2D/3D kamere, 2D/3D čitači barkodova itd.
Radno okruženje: kolaborativno, u prisustvu zaposlenih.
WiFi konekcija: 11 a/b/g/n 2.4/5GHz za navigaciju I podatke.