Ko smo mi

Naša istorija

Alascom je nastao krajem devedesetih godina iz solidnog iskustva samog osnivača sazrelim razvijajući i predlažući rešenja u sinergiji izmedju industrijskih robota i softverskih platformi. Aktivnost je na početku bila fokusirana na IT tehničku asistenciju u Italiji i vrlo brzo se šiti na inostranstvo usled sve većih zahteva klijenata, uz izgradnju standardnih i specijalnih robotskih sistema za svaku industrijsku primenu.

Više od 20 godina posluje kao sistemski integrator i pružalac tehničkih konsultantskih usluga u sektoru ICT i u industrijskoj automatizaciji sa fundamentalnim poznavanjem telekomunikacionih mreža I IP tehnologije. U ovakvom okruženju ponude Alascom-a sadrži i usluge after market, kao sto je outsourcing upravljanja mrežom i sistemima, kontrola industrijskih mašina i mrežni operativni centar (NOC) 24/24. Kompanija je prisutna i posluje širom Italije i ima medjunarodno prisustvo u Africi, Bliskom Istoku i Istočnoj Aziji.

Samoodrživa stvarnost u svetu industrijske robotike

PARTNER

Danas je kompanija, stabilna stvarnost u svetu industrijske robotike, aktivan partner glavnih medjunarodnih robnih marki: Fanuc, Kuka, Yaskawa, ABB, Hyundai i u svetu kolaborativnih sa UR, Hanwha, Jaka , Doosan spremna da odgovori rešenjima pogodnim za brojne tržišne izazove, što je u poslednje vreme rezultiralo intralogističkom robotikom sa MiR, Geek+, Milvus, Otto Motors, MTA, ForwardX, Aiten, MaxAgv, Balyo, Locus, Wellwit.

Predvidjajući trend radikalne i prodorne digitalne transformacije, kompanija je zauzela stav značajnih investicija u tehnologiju sa velikim uticajem na inovacije proširivši svoju ponudu u oblastima Internet of Things (IOT) i cyber security, domena koji se proteže širom stare infrastrukture i nove usluge digitalizacije.

Alascom je takodje investirao u sektor istraživanja I razvoja tako da može da ponudi svojim klijentima rešenja visoke inženjerske i tehnološke vrednosti zasnovane na kolaborativnim robotima (cobot), proširenoj stvarnosti, preventivnom održavanju i digitalnom blizancu proizvoda.

Alascom je realnost koja se stalno razvija kako u pogledu ponudjenih usluga tako i u korporativnim ciljevima. Osnovna
delatnost je uvek bila prodaja usluga sa dodatnom vrednošću na osnovu veština i iskustva sa svojim saradnicima, sa ciljem da pruži punu podršku potrebama i problemima korisnika.

Naš tim

Verujemo u ljudski kapital

Alascom veruje u ljudski kapital. U potencijal svake profesionalne ličnosti (konsultant, arhitekta rešenja, sistemski analitičar, inženjer, tehničar itd.) koji doprinosi obogaćivanju
vrednosti preduzeća, na kredibilitet na tržištu i ka kupcima.

Obuka zaposlenih

Ljudi koji se pridruže kompaniji usmeravaju se putem koji im omogućava da steknu što više iskustva tokom vremena. Alascom jako veruje u obuku svog osoblja koja se odvija interno i eksterno u kompaniji kroz svakodnevni timski
rad; kao podrška se koriste mobilni i fiksni alati za saradnju koji olakšavaju deljenje informacija.

Usko povezan tim inženjera

Alascom ulaže oko 10% svog prometa u istraživanje i razvoj sa sko povezanim timom inženjera sa različitim akademskim nivoima od istrživačkih doktorata do univerzitetskih magistara: kontinuirana razmena informacija i kompetenci omogućavaju značajan i kontinuiran profesionalni napredak.

Smart working

Mogućnost rada na daljinu se smatra kao pametan rad (agilan rad) i nudi zaposlenom fleksibilnost da radi u pokretu, da uskladi svoje radno vreme i privatan život, kao i da stvori uslove za dobrobit na poslu.

Velika ulaganja u kurseve obuke

Velika ulaganja (kako on-line tako i u učionicama) i u sertifikate ( Fanuc, Kuka itd.), zahtevi za upravljanje uslugama (npr. ITIL) I od tehnoloških partnera (npr. CCIE, CCNP itd.) omogućavaju da se kupcima ponudi usluga visokog kvaliteta i da se istovremeno pruži maksimalno

Partneri

Kroz svoju istoriju, Alascom je zahvaljujući svojoj veštini i profesionalnosti svog tima uvek razvijao komercijalne ugovore sa najboljim partnerima u sektoru, od logistike do robotike preko ICT-a.