Ccompetence center

Inovacija

Alascom je medju partnerima Bi-rex centra u Bolonji.

BI-REX je jedan od 8 nacionalnih cenatra kompetencija koje je osnovalo Ministarstvo za Ekonomski Razvoj u okviru vladinog plana Industrija 4.0, sa specijalizovanim fokusom na temu Big Data. 

Centar kompetencije obuhvata 5 univerziteta + 7 javnih institucija + 44 Big data I dodatne kompanije.

ADDITIVE MANUFACTURING

PILOT LINIJA je proizvodna linija u kojoj su tehnologije Industrije 4.0 integrisane sa tradicionalnom tehnologijom u digitalno povezanom okruženju. Digitalna fabrika budućnosti u kojoj možete testirati rešenja I procese sa visokom dodatnom vrednošću.

Područje robotike uključuje mogućnost za kolaboraciju sa dve antropomorfne ruke I samovozećeg mobilnog robota (AMR). Uključujući interfejse namenjene rukovanju proizvodnim materijalima (poluproizvodi, skladišta) I industrijske IT infrastrukture (5G povezivanje, MES). Evo naših rešenja za BI-rex:

Mobilno robotsko vozilo (AMR):

Pilot linija ima prirodnu navigacionu mobilnu jedinicu (Autonomni mobilni robot, AMR) koja se može kontrolisati uz pomoć web interfejsa u komunikaciji WiFi 5G. Može se integrisati sa industrijskim IT sistemima za heterogena kretanja (npr. Integracija sa MES-om za upravljanje voznim parkom, 5G komunikacija). Model MIR250 sa kapacitetom od 250kg. može se programirati da automatski pomera teret I razvija specifične slučajeve upotrebe. 

Kolaborativna antropomorfna ruka (Cobot)

Bi-rex pilot linija ima dve jedinice kolaborativnih robotskih ruku sa 6 stepeni slobode, integrisane sa sistemima za vid I hvatanje za manipulaciju i/ili procesne zadatke. Robot od 14kg nosivosti dostupan je u fiksnoj kao I u rekonfigurisanoj platformi (FANUC CR 14ia). Drugi robot od 10kg nostivosti (FANUC CRx-10) postavljen je na mobilna kolica tako da njime može da rukuje I AMR.

Mobilno robotsko vozilo opremljeno sistemom za saradnju I hvataljkom (Mobot)

Kako bi obogatio asortiman samovozećih kolaborativnih vozila, Bi-rex ima razvojnu platformu pod nazivom Mobot koja se može reprogramirati da izvrši zadatke klasifikacije, kontrole kvaliteta, autonomnog upravljanja poluproizvodima I alatima posedujući mogućnost reprogramiranja. Preko specivičnih hvataljki “naučite” da klasifikujete I grupišete različite objekte, organizujete ih u homogene serije I upravljajte drugim funkcijama uz pomoć pilotske linije. Robot može da radi sam ili u programiranim flotama, a može I da se rekonfiguriše u 5G ili AR režim. U trenutnom stanju predstavlja najnapredniji izraz procesa integracije digitalnih tehnologija. Takodje, može se povezati sa komunikacionim sistemima čovek-mašina I može da tumači reči I ljudski jezik preko WhatsApp-a.

SMACT

 SMACT je jedan od 8 centara Industrije 4.0 rodjenih u Italiji na inicijativu Ministarstva za ekonomski razvoj.

To je javno-privatno partnerstvo koje okuplja 4.0 veštine istraživanja, dobavljača tehnologije I kompanije koje su to rano usvojile.

SMACT je ekosistem istraživanja, preduzeća I javnih institucija, okupljeni da stvore vrednost u digitalnoj transformaciji čiji smo mi partneri.