Iot

Digital twin i simulacija kao inovativni proces

Inovacija

Planiranje Robcad-a

Osnovna karakteristika Robcad-a je da obezbedi jednostavnu virtuelnu rekonstrukciju radnog okruženja kako bi se omogućilo planiranje operacija koje će se izvršiti i optimizaciju dizajna radne ćelije. Sve to preko opcionih modula moguće je prevesti simulaciju direktno u programski jezik automatizovane linije. Upotreba robotskog simulatora treba da omogući smanjenje vremena za početak proizvodnje novih proizvoda, smanjenje prekida proizvodnje, optimizaciju proizvodnih operacija.

Proces simulacije

Upotreba Process Simulate podrazumeva integraciju funkcionalnosti razvojne platforme Robcad-a, što omogućava optimizaciju virtuelnih putanja koje se dodeljuju robotu i daju početnu tačku za puštanje u rad programatora robota. Smanjuje se vreme pokretanja nove linije i promena u zavisnosti od proizvodnih potreba. Potvrdjuje, simulira i virtuelno verifikuje dizajn montaže u svakoj fazi radnog ciklusa fabrike. Ponovo koristite, kreirajte i potvrdite proizvodne procese olakšavajući ljudski rad i rad mehaničkih alata, uređaja i robota. Smanjite vreme planiranja i troškove promena pomoću automatskih sekvenci, alata za proveru valjanosti, problema sa prikupljanjem i izveštavanjem o proizvodnji.