Day after day, alongside your company innovation

Alascom, među 100 italijanskih izvrsnosti

Više od 20 godina posluje kao sistemski integrator i pružalac tehničkih konsultantskih usluga u sektoru ICT i u industrijskoj automatizaciji sa fundamentalnim poznavanjem telekomunikacionih mreža I IP tehnologije.
U ovakvom okruženju ponude Alascom-a sadrži i usluge after market, kao sto je outsourcing upravljanja mrežom i sistemima, kontrola industrijskih mašina i mrežni operativni centar (NOC) 24/24.

Najnoviji događaji