Industrija 4.0

Creare sinergie attraverso IOT

Inovacija

Senzori i kontrolori (CNC / PLC)

Precizno su izabrani od strane naših talenata iz programa istraživanje i razvoj. Naši inženjeri projektuju rešenja velikih razmera, naši tehničari isporučuju i montiraju uredjaje.

Povezanost

Mi smo čvrsti partneri glavnih dobavljača za industrijske mreže; gde upravljamo svim tehnologijama sa preko 20 godina iskustva.

Lokalna obrada i upravljanje podacima

Približiti inteligenciju podacima u svrhu ćišćenja, filtriranja i spajanja istih. Sprovodjenje lokalnih analiza i istorizacija kako bi se uravnotežila potreba za potpunošću sa tehničkim i ekonomskim ograničenjima koji su usko povezani sa veličinom komunikacionih kanala.

Apstrakcija i primena podataka

Pošto su podaci heterogeni (struktuirani ili ne, u realnom vremenu ili trajni), apstrakcija je neophodna. Da bi izdvojili vrednost iz podataka pored intergracije sa postojećim sistemima i izveštavanja, mnogo je važnije odabrati, precizirati, analizirati i predvidjati podatke.

Saradnja i procesi

Jedna od glavnih prepreka u investiranju jeste organizaciona tromost; iz tog razloga mi podržavamo naše klijente mimo uobičajenog obezbedjivanja tehnologije ka efikasnom prenosu tehnološke vrednosti i kroz aktivnosti obuke.
Sigurnost je kritičan aspekt. Mi možemo da ponudimo kompletan set usluga: tehnologiju i izbor dobavljača, logički bezbednosni inženjering (software i mrežu), procenu ranjivosti mreža i aplikacija. Mi podržavamo naše klijente dajući im kompletna rešenja: od instalacije fizičkih uredjaja ili senzora do povezivanja uključujući i fazu sa dodatom vrednošću prikupljanja i analize podataka, sve to radi naprednog predvidjanja budućih dogadjaja i kao podršku njihovoj poslovnoj strategiji. Pomažemo našim klijentima da prenesu inovacije u organizacione procese. Nudimo rešenja za bezbednost i održavanje.