HMI

Jednostavne i trenutne komande

Inovacija

Poseduje veštine veštačke inteligencije AI, integracije I komunikacije podataka koji omogućavaju najbolju organizaciju rukovanja integracijom Sistema za predvidjanje naloga. Ima sposobnost kako u logističkom delu tako I u delu robotike da integriše transport sa složenim funkcijama utovara I istovara, paletizacije I de-paletizacije I integracije proizvodnih procesa.
Donosi inovaciju, na primer dodavanjem interface-a čovek/mašina (NLP, chatbot, multimodalna upotreba) čineći sisteme upravljanja I kontrole u fazama proizvodnje još jednostavnijim prerasporedjivanje u relanom vremenu.