AR/VR

AR/VR

Inovacija

AR/VR

Moramo naglasiti da se proširena stvarnost razlikuje od već poznate virtuelne realnosti (VR) zato što ova druga stvara 3D svet i potpuno odvaja korisnika od stvarnosti. Postoje 2 aspekta u kojima je AR (proširena stvarnost) jedinstvena: korisnici ne gube dodir sa stvarnošću i mogu vizuelno da pristupe infomacijama vrlo brzo. Ove posebne karakteristike omogućavaju da AR postane pokretačka snaga u budućnosti medicine.

AR u hirurgiji

Alascom može da ponudi uredjaj za algoritamsku registraciju slike u realnom vremenu i multimodalan koji je prilagodjen za izvodjenje hiruških intervencija. Koriusteći sistem sa više kamera, hirurzi mogu da pristupe svim podacima koji su im potrebni, uključujući preoperativno snimanje, velika uvećanja, virtuelne beleške kao i kolaborativan feedback informacije. Sve to u njihovom vidnom polju. Sistem je kompletno intuitivan za upotrebu. Rešenje Alascom-a je kombinacija mašinskog učenja i AR-a koji kao rezultat daje kreiranje ultra preciznih 3D medicinskih slika. Ugradjena platforma veštačke inteligencije analizira 3D prikaze, skladišti i deli hiruške podatke u realnom vremenu. Snaga ove tehnologije je da se ne zaustavlja samo na vizuelizaciji već omogućava medicinskim timovima da vide kroz prepereke, da uvećavaju i umanjuju prikaz bez gubitka dubine polja ili detalja površine, uskladjuju instrumente sa preciznim predoperativnim planovima kao i saradnja sa kolegama u bilo kom delu sveta.

AR u spinalnoj hirurgiji

Alascom može da ponudi sistem vodiča AR koji se može koristi u spinalnoj hirurgiji. Omogućava hirurzima da pacijentima vide 3D anatomiju kičme za vreme operacije kao i da imaju „rendgenski vid“ i da se precizno kreću izmedju instrumenata i implantata gledajući direktno u pacijenta a ne u daljinski ekran. Sistem na jedinstven način nadogradjuje i poboljšava postojeće hiruške navigacione sisteme kako bi zadovoljio potrebe hirurga i pruža tehničku bezbednost u operacionoj sali. Sistem AR koji je odobrila FDA ima za cilj da uvede revoluciju u hirurgiji nudeći hirurzima bolju kontrolu i vizuelizaciju, što dovodi do preciznijih i efikasnijih operacija. Proširena stvarnost vam zapravo omogućava da napravite veliki korak napred u poboljšavanju ishoda operacije kičme: omogućava hirurzima da vide 3D sliku CT skena na mrežnjači bez gledanja u ekran. Ima sve prednosti neuro-navigacione platforme ali je isplativiji za bolnice i ambulantno hiruške centre. AR sistem je pokazao veliku tačnost pri perkutanom postavljanju implantata od 98,9%, eliminiše problem potrebe da se fokusira na poseban ekran i potencijalno smanjuje izloženost zračenju kroz tradicionalne procedure koje su zasnovane na fluoroskopiji.

AR u ortopedskoj hirurgiji

Još jedno rešenje koje Alascom može da predstavi jeste sistem koji se koristi pri operaciji totalne artroplastike kolena. Ovaj sistem nudi ortopedskim hirurzima intraoperativnu pomoć za ugradnju implantata uz pomoć naočara proširene stvarnosti. Plan sečenja je orjentisan u odnosu na pacijentove mehaničke ose i izračunat prema anatomskim referentnim tačkama dobijenim odredjenim pokazivačem. Rešenje je zaista inovativno. Povezane naocare računaju sa velikom preciznošću 3D koordinate instrumenata i sve to zahvaljujući analizi njihovih specifičnih markera (QR-code) snimljenih integrisanom kamerom.

Planiranje hirurgije i obuka

Alascom rešenje omogućuje da se CT, CBCT sken, 3D angiografija i magnetna rezonanca konvertuju u „digitalnog blizanca“ pacijenta pružajući jedinstven i nesmetan pogled putem virtuelne stvarnosti. Bez ograničenja odredjenih uglova gledanja lekari mogu lako da vizualizuju anatomiju svoje mete operacije, jasno i tačno kao što je i u realnosti. Lekari rukuju skeniranjem kao da im je fizički predmet na dlanu, gledaju iz svakog ugla kako bi što bolje razumeli situaciju i vrlo često ulaze u anatomiju da bi bolje razumeli. Platforma koju Alascom nudi omogućava da se generiše 3D replika visoke vernosti iz DCIOM skeniranih podataka pacijenta i pruža različite alate koji se mogu koristiti direktno u modelu Virtual Reality. Sve ovo omogućava hirurzima da proučavaju, procenjuju i planiraju svoje operacije, saradjuju inatraoperativno sa svojim hiruškim timom, bolje edukuju pacijente o predstojećoj operaciji i pruže najnapredniji nivo nege koji je dostupan danas.