Svet plastike

Automatizacija

Alascom koristi svoje iskustvo koje proizilazi iz precizne tehnologije koje počiva na mašinama alatima i mašinama za savijanje koje treba primeniti na ubrizgavanju i ekstruziji. Rezultat je maksimalna preciznost kretanja i izuzetno optimizovano vreme ciklusa za količinsku proizvodnju visokokvalitetnih komponenti sa maksimalnom ponovljivošću…
Takodje, dobro smo upoznati sa „Medical Package“ gde nudimo rešenja za pick&place kao i za logistiku (rešenja koja su sertifikovana za upotrebu u čistim prostorijama ISO7).

Ali koja je tajna optimizacije proizvodnje i smanjenja vremena ciklusa?
Automatizacija procesa uz pomoć robota. Podrazumeva, integraciju robota u mašinu da bi se omogućilo ubrzavanje utovara/istovara prese i poveća preciznost pozicioniranja, kao i da se obezbedi pravilno rukovanje izlivenim delovima. Jednostavno rečeno: veća efikasnost i produktivnost.

Sada je povezivanje antropomorfnog robota sa presom zaista jednostavno: imamo alate koji olakšavaju podešavanje parametara i aktiviraju puštanje ćelije u rad za nekoliko trenutaka, čineći operaciju trenutnom. Za efikasan utovar/istovar štampe, Alascom nudi i mogućnost integracije kolaborativnih robota.
Svi sistemi su spremni za Industriju 4.0, usaglašeni sa standardom Euromap77, koji omogućava povezivanje mašina na mrežu (ukoliko je unapred dogovoreno) sa povezivanjem sa MES sistemima preko OPC UA protokola.
Naš interface aktivira praćenje u realnom vremenu sa udaljenih računara i pametnih uredjaja pružajući seriju strateški važnih informacija koje se odnose na produktivnost, kvalitet, sledljivost i naprednu dijagnostiku, za potpunu kontorolu ključnu za 4.0.