Svet kozmetike

Automatizacija

Naši klijenti imaju potrebu da paletiraju veliki broj proizvoda (preko 350, različitih težina i zapremina) gde ni jedna vrsta automatizacije bez saradnje nije primenljiva. Upravljanje promenama linija intervenisanjem u reprogramiranju tradicionalne automatizacije bilo bi u ovom slučaju apsolutno neefikasno za kompaniju uključujući i veliko gubljenje vremena

Jednostavnost reprogramiranja cobot-a i plug&play režima koji razlikuje sve EOAT sertifikate omogoućava vam da brzo promenite linije. Naš kupac, sa operacijama samo od jednog minuta, može da zameni krajnji efektor na zglobu robota i pokrene unapred podešen program za artikle koji se paletiraju.

Ovo je samo nekoliko primera kako je operativna i integrativna fleksibilnost cobot-a dragocena karakteristika i neizostavan saveznik kod kompanija koje se često suočavaju sa promenama u proizvodnji.