Svet stakla

Automatizacija

Naši klijenti svakodnevno rukuju širokim spektrom flaša (različite težine i zapremine) gde ni jedna druga automatizacija ne može da se primeni ukoliko nije „saradnička“. Upravljanje promenama proizvoda intervenisanjem u reprogramiranju tradicionalne automatizacije, u ovom kontekstu bilo bi apsolutno neefikasno za kompaniju uključujući i veliko gubljenje vremena.

Jednostavnost ponovnog pozicioniranja u plug&play režim razlikuje ovu šaku koja je dizajnirana da preuzima boce tako da omogući samoprilagodjavanje bilo kom nagibu flaše umesto da se suočava sa drugim redom ili vremenom promene formata.

Ovo je primer kako je operativna fleksibilnost naših robota dragocena karakteristika i neizostavan saveznik za sve kompanije koje se suočavaju sa čestim promenama u proizvodnji.