Use Cases

Automatizacija

Održavanje mašina i integracija SCADA/MES/VMS/ERP
Integracija WMS/ERP
„Teški“ procesi (temperature, gasovi, težine itd.)
Operacije koje se ponavljaju (brušenje, uklapanje, struganje, poliranje, lepeljenje, sečenje itd.)
Vertikalna skladišta
Manipulacija predmetima/paketima
Prediktivno održavanje

Obezbedjivanje OT mreže
Rukovanje sirovinama, poluproizvodima
Paletiranje / raspaletiranje
Kolaborativna robotika
Industrijska robotika
Industrijski WoFo
WMS
5G

USE CASE1 – ROBOTSKA KOVAČKA ĆELIJA

Za jednog kupca smo projektovali i realizovali robotski sistem za opsluživanje kovačnica i svih sličnih procesa sa antropomorfnim robotima, opremljenih sistemom samopodmazujućih kalupa.

PREDNOSTI

 • Radi direktno na kovanju na visokim temperaturama
 • Definitivno eliminiše problem odvajanja kovanog komada
 • Povećava sigurnost rukovaoca koje više ne mora da radi na mašini
 • Smanjuje vreme proizvodnje

 

USE CASE2 – ROBOTSKE ĆELIJE ZA ZAVARIVANJE

Alascom uvek razvija nova rešenja, stvara nova okruženja primene radi prevazilaženja prepreka i bilo kojih poteškoća.

PREDNOSTI

 • Povećane performanse i lakoća upravljanja
 • Smanjeno vreme programiranja
 • Jednostavnost upotrebe: specijalizovani roboti za zavarivanje
 • Smanjenje troškova

APLIKACIJE

 • Zavarivanje, mig, tig, plazma
 • Lasersko tačkasto zavarivanje
 • Aluminijum, tanak čelik, velike stolarske konstrukcije
 • Pozicioneri i ostrva za sva rešenja
 • Ručni ili automatski ubodi za stolariju ili lim

 

USE CASE3 – KONTROLA KVALITETA U LINIJI

Za klijenta u automobilskom sektoru napravili smo automatsku liniju za kontrolu kvaliteta i pakovanje. Komadi dolaze iz brusilice i postavljaju se na pokretnu traku. Kroz dve industrijske komore komadi se pregledavaju da li postoje ogrebotine, neravnine ili neki drugi nedostaci. Sistem je u stanju da registruje defekte do 0,03mm. Ukoliko se ne nadju nedostaci, delove preuzima SCARA robot (selektivna uskladjena zglobna robotska ruka) i pakuje ih za otpremu. Ukoliko ima nedostataka delovi se izbacuju iz trake klipom.

 

USE CASE4 – NADZOR PRILIKOM ZAVARIVANJA

KPI i prednosti

 • Maksimizirajte proizvodnju energije podešavanjem motora i pumpi
 • Smanjite potrošnju (automatski)
 • Poboljšajte održavanje (predvidite kvarove)
 • Nadgledajte i uporedite više instalacija kako bi ste izjednačili performanse sličnih lokacija

USE CASE5 – MOBOT AL 10

Alascom je razvio rešenje za mobilnu kolaborativnu robotiku kombinovanjem posebnosti kolaborativne robotike nove generacije i mobilnosti koju nude novi autonomni roboti (AMR – Autonomus Mobile Robot). Projekat se zove Mobot AL-10: fleksibilan mobilni robot sposoban da automatizuje više aplikacija sa visokim ROI (povraćaj investicije). 

Mobot AL-10 poseduje različite nosivosti u odnosu na kolaborativnog robota i AMR mobilnog robota. Poseduje autonomiju više od 8 sati: karekteristika koja ga čini jedinstvenim rešenjem, sposobnim da značajno optimizuje organizaciju rada.

U stanju je da preuzima narudžbine i delove, rukuje vrećama ili tkaninama, prehrambenim proizvodima, mehaničkim delovima i upravlja kartonima i paketima. U ambijentu proizvodnje, mobot pordržava aplikacije za zavarivanje, integrisan je sistem kontrole kvaliteta zasnovan na AI koji dozvoljava implementaciju na različitim linijama na način koji odgovara zahtevima tržišta.