Proces i inovacija sa Alascom-om

Logistika

Alascom već nekoliko godina posmatra i razvija logistička rešenja. U magacine je stigla automatika 4.0 za šta je bila velika potreba. Možda je još uvek u mašti prisutna kao statično mesto gde se roba jednostavno „parkira“, danas su skladišta postala i sve više postaju dinamična i inteligentna okruženja, u kojima ima mesta za robotiku, informacione tehnologije i senzore. Ovo je direktna posledica značajnog povećanja složenosti koji je pogodio magacinske i logističke aktivnosti poslednjih godina.

Kako bi smo zadovoljili sve zahtevnije kupce koji su informisani i zahtevaju veće prilagodjavanje, ponude su proširene i produbljene. Uvodjenjem sistema sledljivosti, monitoringa, senzora, povezivanja Internet of Things u mnogim fabrikama i lancima snabdevanja videla se jedna prava eksplozija podataka koji su resurs ali i komplikovan materijal za upravljanje. Štaviše, da bi sledile nivoe usluga koje pružaju Amazon i drugi giganti e-trgovine, tradicionalne kompanije se nalaze pod pritiskom da što više smanje rok isporuke.

Kako se nositi sa tako važnom i verovatno nepovratnom promenom?

Automatizacija je moćno sredstvo za smanjenje složenosti – i troškova! – a takodje je i investicija koja se isplati vrlo brzo. Jedna automatizacija sa dva tipa: „materijalna“ koja se odnosi na skladištenje robe i rukovanje robom; i „nematerijalna“, kreirana pomoću softvera za upravljanje i kontrolu. Možda deluje komplikovano ali alati za podršku tehnloškoj transformaciji skladišta sigurno ne nedostaju.

Automatske police i AGV i AMR poništavaju stari statički model skladišta i donose novu efikasnost u skladištenju, rukovanju, uzimanju, utovaru i istovaru robe (bilo da je na paletama, kutijama ili rasuta). Sve ove procedure se automatizovati sa odličnim rezltatima. Dinamičan i automatski sistem skladištenja i rukovanja na primer omogućava da se skladište iskoristi do pune visine (pretvarajući ga u „vertikalno skladište“): može se dobiti do 90% više prostora, za istu kvadraturu u poredjenju sa tradicionalnim rasporedom. Pored optimizacije prostora dobijate veću brzinu (ne gubite vreme na traženje artikla), preciznost (ljudska greška je eliminisana) i bezbednost (nema otežanog rukovanja kao ni teških radnji utovara i istovara).

Automatsko skladište možemo definisati kao automatizovan sistem za skladištenje robe, koji se sastoji od četri glavna elementa:

Police

Police, koje vam omogućavaju da iskoristite prednosti vertikalnih zapremina.

Dizalica za slaganje

Dizalica za slaganje, ram koji se kreće vertikalno i horizontalno, klizi po šini, sa vučom užeta, kaiša ili lančanika.

Handling

Handling, podrazumeva skup uredjaja koji izvlače i pomeraju teret (automatski transporteri, šatlovi, valjci ili lanci i drugi elementi).

Elektronska komponenta

Elektronska komponenta, odnosno električna tabla, računar i softwer za upravljanje i kontrolu.

Alascom je u mogućnosti da vam ponudi sve ovo. Kako rukovanje materijalima i proizvodima, tako i operacije utovara i istovara mogu se veoma dobro automatizovati, uz veliku uštedu vremena i veliki dobitak u efikasnosti i preciznosti.