Logistika

Industrijska logistika je organizaciona jedinica kojom industrija projektuje, upravlja i prati sve faze transporta i skladištenja robe u vremenskom okviru predvidjenom planiranjem, počev od dobavljača do krajnjih korisnika na način da se kupcima obezbedi usluga isporuke robe na najefikasniji i najjeftiniji način, i sve to u skladu sa unapred odredjenim standardima kvaliteta, rokovima i troškovima.

Bez obzira na vrstu robe koja se prodaje, skladišta danas sadrže mnogo više proizvoda nego u prošlosti i takođe mnogo više podataka. Da bismo zadovoljili sve zahtevnije kupce, koji su informisani i zahtevaju veće prilagođavanje, ponuda je proširena i produbljena…