Usluge

ICT

Pružanje poslovnih usluga u outsorcing-u i u režimu operativne podrške predstavlja ključnu ponudu osnovnog poslovanja Alascom-a.

Tradicionalni način na koji se obavlja naša outsorcing aktivnost uključuje VISOKO KVALIFIKOVANO I SERTIFIKOVANO ALASCOM OSOBLJE NA LOKACIJAMA NAŠIH KUPACA.

Drugi metod pruža daljinsku podršku u režimu Network Operations Center (NOC) sa sledećim karakteristikama:

Kontinuirana podrška

Kontinuirana podrška 24/7, sa nivoima SLA od 1h do 4h, NBD u zavisnosti od klijenta

ITIL sertifikat

ITIL sertifikacija procesa upravljanja NOC-om

Active monitoring

Active monitoring infrastrukture korisnika uz podršku višestrukih prodavaca sistema i mrežnih uredjaja.

Usluge

Usluga daljinske pomoći, rešavanje problema, upravljanje incidentima i upravljanje promenama.

Operativno upravljanje

Operativno upravljanje sa uslugom rekonfiguracije za upotrebu kapaciteta infrastrukture.

Single point of contact

Single point of contact za primanje upita od strane kupaca i rešavanje problema i incidentata.

Security operation centar

Aktivno upravljanje bezbednošću mreže u režimu Security operation centar.

Drugi metod pruža daljinsku podršku u režimu Network Operations Center (NOC) sa sledećim karakteristikama:

Standard

Direktan pristup korisničkoj podršci u smislu 8×5, sa 1h preuzimanja i 4h/6h SLA za probleme koje se odnose na funkcionalnost usluge, arhitektonske konfiguracije i potencionalne servisne greške/incidente.

Advanced

Podrška u smislu 24/7, sa preuzimanjem zaduženja od 0,5h i SLA od 4h/6h preko višejezične telefonske linije, usluge podizanja ticket-a, pristup za tehničku pomoć Alascom-a, i pomoć u razvojnim aktivnostima i arhitektonskoj konfiguraciji za specifičan slučaj upotrebe.

Gold

Pristup svim naprednim uslugama uz dalje usavršavanje SLA 1h i pristup trećem nivou podrške Alascom tehničkog tima za upravljanje računima, radi preuzimanja „praktičnih“ inženjerskih aktivnosti sa dodatom vrednošću.

Alascom-ovi NOC procesi odgovaraju najboljoj tržišnoj praksi i imaju ITIL sertifikat koji se odnosi na metod pružanja usluge.