Data center

ICT

Alascom veruje da može da pruži značajnu dodatnu vrednost odabirom i obukom svojih analitičara (naučnika podataka) na osnovu tehničkih aspekata (statički programski jezici, alati za analizu, relacione/nerelacione programske baze podataka, statistike (matematičke, statističke machine learning), ali pre svega i razumevanje „lanca podataka“ kako su oni prikupljani, prenešeni i kako bi trebalo da se očiste, normalizuju i predstave.

Ovaj pristup je zasnovan na tradiciji sistemske integracije koju je kompanija gajila više od dvadeset godina, tako da je od velikog značaja kreirati i održavati pregled referentnog sistema.

Sa tehnološke strane gledišta, Alascom je definisao svoj predlog analize podataka u dva pravca, koji se odnose na dva važna makrosegmenta nacionalnog i medjunarodnog tržišta.

Prvi pravac

Prvi pravac se zasniva na korišćenju softverskih alata i sistema potpuno otvorenog koda, gde klijenti nisu optrerećeni velikim troškovima licenciranja i/ili korišćenja. Ovaj predlog, namenjen je srednjim i malim-srednjim preduzećima, garantuje visoke standarde kvaliteta zasnovane na best-of-the-breed panorame open. Velike kompanije koje koriste tehnologiju open source podjednako imaju koristi od ovog prvog pravca.

Drugi pravac

Drugi pravac se zasniva na korišćenju softverskih alata i vlasničkih sistema, koje nudi nekoliko odabranih dobavljača sa kojima Alascom ima sklopljene ugovore o partnerstvu i saradnji. Ovaj deo ponude namenjen je velikim i srednje velikim preduzećima ili onima kojima je potrebna stalna podrška odabranog dobavljača. U tu svrhu, Alascom pruža probne aktivnosti sa dostupnim rešenjima, sve u cilju da ponudi veliki broj visokokvalitetnih rešenja.